Bærekraftig

Vår hovedfokus er å tilby 100% nedbrytbare forbruksvarer, men det finnes utallige begreper, merker, sertifiseringer og materialer å sette seg inn i for forstå hvilke produkter som er rett. Vi ønsker at folk skal kunne ta til seg den rette kunnskapen og informasjonen for at vi sammen skal skape en bærekraftig verden.

Vi har satt opp en veiledning for at man enkelt skal kunne sette seg inn i de viktigste detaljene når det kommer til forbruksvarer vi omgås med i hverdagen.

Vi lever i en utrolig spennende tid, og tror utviklingen av produkter, endring av regler, forbud og folks kunnskap kommer til å være i en fantastisk utvikling.

Kom gjerne med tilbakemelding dersom du ønsker å tilføye eller endre noe.
På forhånd takk, og god lesning.

Kompost

Det finnes flere hovedtyper komposterbare forbruksvarer. Produkter kan både være godkjente for hjemmekompostering eller industrikompostering. Hovedforskjellen ligger i temperaturen som blir høyere i industrielle anlegg. Det er også produkter merket med industrikompostering hvor produktene blir tilsatt kjemikalier for å kunne brytes ned. Dette kan forvirre og villede.

EU sin Industrielle komposteringsstandard, EN13432, sier følgende om testforholdene og resultatene som må til for å bli godkjent:

Emballasjen blandes med organisk avfall og holdes under industrielle komposteringsforhold i 12 uker. Etter det skal ikke mer en 10% av emballasjen være til overs, og ingen bit skal være større en 2 mm.

Innen maksimalt 6 måneder må biologisk nedbrytning av prøven generere en mengde karbondioksid som er minst 90% av karbondioksidet gitt av fra emballasjen.  

Lavt nivå av tungmetaller og ingen negativ effekt av kvaliteten på kompost produsert. Øvre grenser for sink, kobber, nikkel, kadmium, bly, kvikksølv, krom, molybden, selen, arsen og fluor.

Det komposterte emballasjen må heller ikke ha negativ effekt på kompostens tetthet, pH verdi, saltholdighet, nitrogen-, fosfor-, magnesium-, kalium- og ammoniumnitrogen-egenskaper.

Kompost Industri

Det finnes flere sertifiseringer innen industrikompostering.
EU har EN13432, USA har ASTM D6400 og ISO 17088

Komposteringsanlegg

BPI – Biodegradable Products Institute

Kompost Hjemme

Utfordringen med kompostering hjemme er ofte at temperaturene som oppnås som regel ikke er mer en 2-3 grader høyere en omgivelsestemperaturen.

Anaerob nedbrytning

ISO 15985

Bionedbrytbar Jord/Vann

ISO 14851

Bionedbrytbar Marine

ASTM D7801:05

ASTM D6691:09

Plast

Plastprodukter har i all hovedsak vært fremstilt som av fossil olje, og mange fantastiske produkter er produsert, og fremskritt gjort med hjelp av plastens egenskaper. Problemene er dessverre at plasten har en tung miljømessig last, både i produksjon og etter bruk.

Noen typer plast bruker hundre vis, kanskje tusen vis, av år å bryte ned. Underveis i nedbrytningen blir bitene bare mindre og mindre, og ender opp som mikroplast. Plasten kan da tas opp lengre ned i næringskjeden, og hope seg opp hos dem som ligger på toppen.

Mikroplast

Konsekvensene av mikroplast er kanskje det miljøproblemet man vet minst om. Disse utrolig små plastpartiklene havner ofte i havet hvor små organismer og dyr tar feil av dem og får det i seg. Mikroplast finnes blant annet i enkelte tannkremer, hudkremer og såper, men også vasking av syntetiske klær danner mikroplast. Det er vel dokumentert at blåskjell langs norskekysten har tatt opp disse små partiklene. Spørsmålet om hva som vil skje når mikroplasten jobber seg opp i næringskjeden.

Bioplast

Bruker man biologiske materialer, i motsetning til fossil olje, for å produsere plastmaterialer, kalles det bioplast. Det er mulig å produsere bioplast med de samme egenskapene som plast produsert fra fossil olje. 

PLA (Ploylactic acid) produseres av naturprodukter som mais, sukkerrør eller maniok. Denne typen bioplast innehar samme egenskapene som mange andre plasttyper.
Mange tilbydere oppgir PLA som et miljøvennlig alternativ til vanlig plast, med de samme egenskapene. Det er bare en side av sanheten.
Det stemmer at PLA er nedbrytbar og kan komposteres, men
har resirkuleringsnummer 7 (Andre typer).

PLA overtrekk (Ploylactic acid) produseres av naturprodukter som mais, sukkerrør eller maniok. Denne typen bioplast innehar samme egenskapene som mange andre plasttyper.
PLA har resirkuleringsnummer 7 (Andre typer).

PHA (Polyhydroxyalkanoat) produseres av naturprodukter som mais, sukkerrør eller maniok. Denne typen bioplast innehar samme egenskapene som mange andre plasttyper.
Mange tilbydere oppgir PLA som et miljøvennlig alternativ til vanlig plast, med de samme egenskapene. Det er bare en side av sanheten.
Det stemmer at PLA er nedbrytbar og kan komposteres, men
har resirkuleringsnummer 7 (Andre typer).

Papp og papir

Cellulose er hovedingrediensen i papp og papir. Cellulose, eller trefiber, binder karbon hele den tiden de

FSC (Forest Stewardship Council) produseres av naturprodukter som mais, sukkerrør eller maniok. Denne typen bioplast innehar samme egenskapene som mange andre plasttyper.
PLA har resirkuleringsnummer 7 (Andre typer).

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) produseres av naturprodukter som mais, sukkerrør eller maniok. Denne typen bioplast innehar samme egenskapene som mange andre plasttyper.
PLA har resirkuleringsnummer 7 (Andre typer).

Bambus

Babus er et av verdens mest miljøvennlige tre å bruke innen forbruk på grunn av sine utrolig korte vokseperiode hvor den blir opp mot. Bambus har blitt brukt i Asia i årtusener, og med de unike egenskapene blir det fortsatt brukt i stadig flere produkter.